Програма

Обща програма за ІХ Международна конференция „Наука и образование в дигиталната ера“

10 септември 2020 г., Варна