Изпращане на доклади

Организационният комитет ще публикува докладите, които отговарят на научните изисквания и могат да се включат в тематичните направления на конференцията и са одобрени от рецензентите. За да спазите изискванията за форматиране, препоръчваме да оформяте доклада си директно в настоящия файл-шаблон, който е форматиран според изискванията.Примерен образец за оформление на доклад