Срокове

За участие в конференцията  е необходимо:

  1. Изпращане на заявка за участие и резюме до 300 думи на английски език до 01.03.2020 г. на електронен адрес:
    https://roundtable.mu-varna.bg/bg/

  2. Потвърждение за приемане на заявка до 15.03.2020.

  3. Изпращане на докладите за рецензиране до 10.04. 2020 г.

  4. Потвърждение за приемане на доклада до 25.04.2020 г.

  5. Изпращане на докладите в цялостен и завършен вид за публикуване до 05.05.2020 г.

  6. Заплащане на таксата за правоучастие по банков път до 15.05.2020 г.