Срокове

За участие в конференцията  е необходимо:

  1. Изпращане на заявка за участие и резюме до 300 думи на английски език до 01.03.2020 г. на електронен адрес:
    https://roundtable.mu-varna.bg/bg/

  2. Потвърждение за приемане на заявка до 15.03.2020 г.

  3. Изпращане на докладите за рецензиране до 15.06.2020 г.

  4. Потвърждение за приемане на доклада до 30.05.2020 г.

  5. Изпращане на докладите в цялостен и завършен вид за публикуване до 15.06.2020 г.

  6. Заплащане на таксата за правоучастие по банков път до 15.08.2020 г.