Такси и регистрация

Такси за участие

Начин на заплащане и участие За един автор На автор при двама или повече съавтори
По банков път 70 лв. (35 €)
50лв. (25 €)

50 лв. (25 €)
30лв. (15 €)

При заплащане на място

80 лв. (40 €)
60лв. (30 €)

60 лв. (30 €)
40лв. (20 €)

Без присъствие 80 лв. (40 €)
60лв. (30 €)

60 лв. (30 €)
40лв. (20 €)

Гост-участник: 40 лв. (20 €)
* Всички студенти са освободени от такси.

Заплащане на таксата за правоучастие по банков път до:  15.08.2020 г.

Таксата включва: коктейл, конферентни материали, участие в заседания, публикуване на сборник с доклади, кафе паузи, рецензиране на докладите.

Банков трансфер
Банкова сметка за заплащане на таксата: ДСК ЕАД, Клон Варна

Име на получател: Медицински университет – Варна, България
SWIFT CODE (BIC): STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700 в лева

ВАЖНО: Данните за сметка и фактури ще се изпратят след  одобряването на темата и приемането на доклада за участие.

 Всеки участник има право на един доклад – самостоятелно или в съавторство.

Разходите за път, нощувка и храна са за сметка на участниците. Организационният комитет си запазва правото на промени. 

 

Регистрация

Дата Час
—— ——
—— ——