Изпращане на резюме

Заглавие на доклада и автор(и) на български, английски език.
Всяко резюме трябва да бъде изпратено на английски език.

Обем на резюмето: до 300 думи
Шрифт: Times New Roman, Italic
Размер: 11
Подравняване: Justified
Разстояние между заглавието и първия ред на резюмето: 1 празен ред (1.15)
Междуредово разстояние на резюмето: 1.15
Ключови думи: до 5 броя

Допустими текстови файлови формати за резюме: с разширения .DOC, .DOCX, .ODT.

Ако имате технически проблем с формата за подаване на резюмета, използвайте нашата е-поща: elearn@mu-varna.bg